Medische links

Medische links

Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.

Thuisarts.nl
Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

 • bij vragen en klachten thuis;
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Merck Manual
medisch naslagwerk voor patiënten. Biedt inzicht in meer dan 3.000 aandoeningen, op heldere wijze beschreven

NHG Patiëntenvoorlichting
(Nederlands Huisartsen Genootschap)
Betrouwbare en uitgebreide informatie over ziekten en aandoeningen in de rubriek Links voor de Patient, onder meer:

 • Veel voorkomende klachten
 • Algemene informatie over veel voorkomende klachten en wat u daar zelf aan kunt doen.
 • Afbeeldingen veel voorkomende klachten
 • Duidelijke afbeeldingen met aanvullende achtergrondinformatie.
 • Informatie over aandoeningen
 • Uitgebreide informatie over een groot aantal ziektes en de behandeling daarvan. Deze teksten zijn geschreven voor patiënten bij wie de desbetreffende ziekte is vastgesteld.

Apotheek.nl
Betrouwbare informatie over de meest gebruikte geneesmiddelen, waarvoor ze worden gebruikt en wat de bijwerkingen zijn.

Kennisring gezondheidshulp
Informatie over de gevolgen van ziekte of handicap voor het dagelijks leven.

RIVM

(Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid. Denk onder meer aan het laatste nieuws over griepepidemieën, vaccinaties, infectieziekten.

LCR
(Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering)
Globale en algemene informatie over de risico’s bij reis en verblijf in (sub)tropische gebieden en over preventieve maatregelen daartegen bedoeld voor reizigers.

 • Wat kunt u zelf doen
 • Informatie over voorbereiding, reisapotheek, malaria etc.
 • Vaccinaties
 • Beschermingsduur, langere reizen, vaccineren bij zwangerschap
 • Vaccinatie advies per land
 • Algemene informatie over de benodigde vaccinaties.

Moet ik naar de dokter?
De beste medische App van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Griepprik
Kinderen en volwassenen met een medische indicatie voor de griepprik en voor mensen van 60 jaar en ouder ontvangen ieder jaar in oktober of november een uitnodiging van de huisarts voor de griepprik. De griepprik wordt gratis aangeboden aan deze groep kinderen en volwassenen.


Afspraak maken

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

072 - 572 21 89

Middenweg 53 ingang A (roze deur)
1703 RB Heerhugowaard

Herhaalrecepten

U kunt hiervoor bellen op
072 - 574 11 00

U hoort op de meldtekst wanneer de recepten voor u klaar liggen bij uw eigen apotheek

Spoed

Spoed tijdens openingstijden
072 - 572 14 88

Spoed buiten openingstijden belt u de huisartsenpost
072 - 518 06 18