Griepprik

Griepprik

Griepvaccinatie (influenza A/B)

Door de overheid worden kosteloos vaccinaties beschikbaar gesteld voor risicopatiënten (b.v. nierpatiënten, diabetici, longpatiënten, hartpatiënten en mensen ouder dan 60 jaar).Onze computer selecteert jaarlijks automatisch wie er voor vaccinatie in aanmerking komen. Als u vorig jaar een oproep heeft gehad, zal u deze automatisch weer ontvangen. Als u denkt ten onrechte niet te zijn opgeroepen, neem dan even contact met ons op. Als u wel opgeroepen bent, maar geen gebruik wilt maken van dit aanbod, horen we dat ook graag.


Afspraak maken

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

072 - 572 21 89

Middenweg 53 ingang A (roze deur)
1703 RB Heerhugowaard

Herhaalrecepten

U kunt hiervoor bellen op
072 - 574 11 00

U hoort op de meldtekst wanneer de recepten voor u klaar liggen bij uw eigen apotheek

Spoed

Spoed tijdens openingstijden
072 - 572 14 88

Spoed buiten openingstijden belt u de huisartsenpost
072 - 518 06 18