Medisch patientendossier

Medische patientendossier

Een content titel

Hoe is het geregeld met uw medisch dossier op de huisartsenpost?
Met de invoering van de huisartsenposten is de huisartsenhuipverlening voor spoedzaken buiten kantoortijden grootschaliger geworden. De zorg wordt in deze situatie door meer dan 50 verschillende huisartsen gegeven. Als patiënt zult u dus met veel meer verschillende huisartsen te maken kunnen krijgen. Bovendien wordt in de nieuwe situatie de telefoon aangenomen door een doktersassistente die speciaal is opgeleid om de hulpvraag te verduidelijken en indien mogelijk zelfstandig - onder supervisie van een dienstdoende huisarts - advies te geven.

Waarom dossiers raadplegen?

Het is duidelijk dat de hulpverlening in deze situaties het best op de patiënt is afgestemd als de belangrijkste medische informatie bekend is bij diegene die u te woord staat of behandelt. Eén van de kwaliteitseisen die de huisartsenpost aan zichzelf stelt, is dat de journaalregels van de eigen huisarts geraadpleegd kunnen worden.

Hoe dossiers raadplegen?

Er is gekozen voor een oplossing dat alle nieuw ingevoerde gegevens aan het eind van de dag opgestuurd worden naar de huisartsenpost. Op die manier is in de dienst, die volgt op uw contact met de huisarts, deze informatie ook bekend bij de dokter op de post. Er is voor een oplossing gekozen waarbij het tevens mogelijk is, dat ook in de vakantiewaarneming (dus overdag) deze informatie beschikbaar kan worden gemaakt.

Privacy en dossiers raadplegen

Natuurlijk is het enorm belangrijk dat met deze soms zeer gevoelige informatie verantwoord omgegaan wordt. Alleen als een beroep op de huisartsenpost wordt gedaan, mag de informatie bekeken worden. Bepaalde informatie is alleen toegankelijk voor bepaalde functies. De dokter mag medische informatie bekijken, waar de administratieve krachten nooit bij kunnen komen.

Een content titel

Uiteindelijk is de huisartsenpost aanspreekbaar als er onverhoopt iets fout mocht gaan op gebied van de privacybescherming op die post. Omdat u uw gegevens in het kader van medische hulpverlening in vertrouwen aan uw huisarts heeft verteld, moet ook de huisarts erop letten dat er juist met uw gegevens wordt omgesprongen.

De huisartsen hebben uiteraard goed onderzocht hoe de huisartsenpost de bescherming van uw gegevens heeft geregeld en zijn hierover tevreden.

Als u niet wilt dat uw dossier wordt geraadpleegd

Wanneer u bezwaar maakt tegen het raadplegen van uw medische gegevens door hulpverleners op de huisartsenpost, dan kunt u dat aan uw huisarts duidelijk maken. U kunt dan een verklaring ondertekenen en het verzenden van de gegevens zal dan worden geblokkeerd. Realiseert u zich echter wel dat in noodsituaties het van cruciaal belang kan zijn dat bepaalde gegevens direct voorhanden zijn.

Tot slot

Ook een dokter is een mens en er mag nooit blindgevaren worden op de computer. Het kan dus voorkomen dat de waarnemer, ondanks deze opzet, niet over alle informatie beschikt of om een bepaalde reden niet het dossier raadpleegt. Let dan altijd zelf op en meldt bijvoorbeeld als u allergisch bent voor een medicament, als u bepaalde medicijnen gebruikt of aan een bepaalde aandoening lijdt

Afspraak maken

Maak voor 10.00 uur een afspraak.
Er is geen inloop spreekuur.
072 - 572 21 89

Middenweg 53 ingang A (roze deur)
1703 RB Heerhugowaard

Herhaalrecepten

U kunt hiervoor bellen op
072 - 574 11 00U hoort op de meldtekst wanneer de recepten voor u klaar liggen bij uw eigen apotheek.

Spoed

Spoed tijdens openingstijden

072 - 572 14 88

Spoed buiten openingstijden belt u de huisartsenpost
072 - 518 06 18