Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De klacht bespreken met uw huisarts

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, assistente of waarnemer. Daar bestaat een regeling voor en die leggen we hier uit.

Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een gesprek tussen patiënt en huisarts.

Indien u klachten heeft over de gang van zaken bij ons in de praktijk, of over vermeende fouten, horen we dat graag van u zelf. Hopelijk kunnen we in onderling overleg een oplossing voor uw grief vinden.

Klachtbemiddeling door de klachtbemiddelaar
De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van DOKH te Alkmaar. De klachtenregeling kent een bemiddelingstraject. De klachtbemiddelaar probeert in goed overleg met u en degene over wie geklaagd wordt te komen tot een oplossing van de klacht. De klachtbemiddelaar gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Klachtenformulier

Verstuur

Afspraak maken

Maak voor 10.00 uur een afspraak.
Er is geen inloop spreekuur.
072 - 572 21 89

Middenweg 53 ingang A (roze deur)
1703 RB Heerhugowaard

Herhaalrecepten

U kunt hiervoor bellen op
072 - 574 11 00U hoort op de meldtekst wanneer de recepten voor u klaar liggen bij uw eigen apotheek.

Spoed

Spoed tijdens openingstijden

072 - 572 14 88

Spoed buiten openingstijden belt u de huisartsenpost
072 - 518 06 18